QQ个人说明

黎明黄昏 91

分类:日出图片浏览:2005

秋天来了,天气凉了,树叶黄了,一片片叶子从树上落下来..天空那么蓝,那么高..一群大雁往南飞,一会排成个“人”字,一会排成个“一”字......——小学一年级课文《秋天来了》

分享给小伙伴们:
猜你喜欢